Przedsiębiorczość | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przedsiębiorczość

Definicja pojęcia „przedsiębiorczości” zależy od dziedziny nauki, w której próbujemy ją scharakteryzować... a teorii przedsiębiorczości jest tyle, ilu samych teoretyków. Każdy ma swoją definicję i teorię. Dlatego zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów  PG na praktyczne spotkania z przedsiębiorczością, a w tym m.in.: warsztaty i szkolenia tematyczne oraz konsultacje indywidualne z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania;
 • pisania biznes planu;
 • pozyskania zewnętrznego źródła finansowania Twojej działalności;
 • możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności;
 • możliwości pozyskania niskoprocentowych dotowanych kredytów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • wsparcia krajowego w obszarze biznesu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Jeżeli jesteś już przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia, spotykamy się z Tobą aby porozmawiać o:

 •  dofinansowaniu miejsc pracy;
 •  możliwościach dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Przedsiębiorców;
 •  możliwości pozyskania kapitału (inwestycyjnego i obrotowego);
 •  możliwości rozwoju Twojej działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn
  i urządzeń
   z dofinansowaniem.

Jeśli masz inne pytania w obszarze biznesu serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszym doradcą.

Pamiętaj: „Idea jest taka, że to biznes a nie osobiście Ty, ma pracować i przynosić wartość". T. Harv Eker