Informacja i usługi patentowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacja i usługi patentowe

infomacja i usługi patentowe
Designed by Jannoon028 / Freepik

Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB (OIP) przy Zespole Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej rozpowszechnia wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej (IP), zwłaszcza przemysłowej, dostarcza informacji patentowej, współpracuje z Urzędem Patentowym RP jak i należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego. OIP PG posiada dostęp do niekomercyjnych jak i komercyjnych baz patentowych.

Najważniejsze usługi patentowe OIP PG to:

✔ prowadzenie poszukiwań w bazach patentowych stanu techniki z danej dziedziny,

✔ monitoring praw IP,

✔ analizy statystyk patentowych (dostarczenie informacji na temat: trendów w technice, działań konkurentów, w oparciu o statystyczne opracowanie danych patentowych),

✔ prowadzenie szkoleń z zakresu informacji patentowej i baz patentowych.

W zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników, OIP PG umożliwia konsultacje z rzecznikiem patentowym oraz porady z zakresu ochrony IP, w tym zdolności patentowej, stanu prawnego rozwiązań chronionych prawami własności przemysłowej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB