Kluczowe kompetencje B+R | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kluczowe kompetencje B+R

kompetencje B plus R


Na Politechnice Gdańskiej znajduje się 9 wydziałów o mocno sprofilowanych kompetencjach. Jako Uczelnia o statusie badawczym opieramy swoją działalność w równie dużym stopniu na interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

W czterech powołanych Centrach Badawczych łączą się umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, które z kolei będą przekładać się na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii proekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie. 

Zapoznaj się z katalogiem zespołów badawczych Politechniki Gdańskiej.