formatka

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie w podziale na zadania tematyczne

Zadanie 1. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych i cyfrowych kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów:

Zadanie 2. Podnoszenie kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów na rzecz zielonej transformacji:

Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych, cyfrowych i na rzecz zielonej transformacji dla kadry prowadzącej dydaktykę zaangażowanej w kształcenie doktorantów:

Zadanie 4. Podnoszenie kompetencji merytorycznych i dydaktycznych - językowych - kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów oraz kompetencji merytorycznych kadry Centrum Języków Obcych:

Zadanie 5. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów - projekt i wdrożenie systemu wsparcia tutoringowego:

Zadanie 6. Nastawienie na rozwój: podnoszenie kompetencji merytorycznych kadry prowadzącej dydaktykę w zakresie wspierania studentów w kształtowaniu postaw proaktywnych i umiejętności uczenia się:

SCALONY HARMONOGRAM SZKOLEŃ KADRA 5.0 (xlsx, 47.32kB)