Ogłoszenie konkursu nastąpi dnia 23 X 2019 r. Do ogłoszenia konkursu pozostało:

%0d dni %0h godz %0m min %0s sek

Społeczność Politechniki Gdańskiej
oczekuje obecnie na rozpoczęcie nowej edycji Budżetu obywatelskiego na rok 2020

 

Obecnie trwa oczekiwanie na rozpoczęcie nowej edycji Budżetu obywatelskiego, tj. na rok 2020.
Za pomocą poniższej mapki możesz się dowiedzieć, jak przebiega rozwój projektów z ubiegłej edycji.


Sprawdź jak przebiega realizacja projektów z poprzednich edycji

Kliknij na interesujący punkt na mapie, aby zobaczyć jakiego projektu dotyczy. W celu obejrzenia szczegółów, kliknij na odnośnik wyświetlony w opisie punktu.

   Projekty pracownicze

   Projekty studenckie

Idea budżetu obywatelskiego

Decyzją JM Rektora PG część funduszy Politechniki Gdańskiej zostaje oddana społeczności w ramach Budżetu obywatelskiego (BO). Budżet obywatelski stanowi wydzieloną w danym roku kalendarzowym część budżetu PG, o której przeznaczeniu mogą decydować pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej. Głos społeczności PG wyraża się poprzez składanie propozycji projektów oraz współdecydowanie o ich wyborze do realizacji. Zasady dotyczące Budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Kto może składać propozycje projektów?

Każdy pracownik i student Politechniki Gdańskiej może złożyć propozycję projektu, na który będą mogli głosować odpowiednio wszyscy pracownicy i wszyscy studenci PG. Doktoranci mający umowę o pracę z PG (etat lub część etatu) należą do grupy pracowników, natomiast doktoranci bez umowy o pracę z PG należą do grupy studentów. Konkurs jest ogłaszany przy końcu danego roku kalendarzowego. Projekty, które zyskają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym. Pracownicy i studenci PG zgłaszają swoje projekty niezależnie.

Jakiego rodzaju zadań mogą dotyczyć składane propozycje projektów?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na projekty, które należą do kompetencji władz uczelni. Do realizacji z budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne lub remontowe. 

Jaka jest wielkość środków w ramach budżetu obywatelskiego?

Kwoty budżetu obywatelskiego w kategorii projektów pracowniczych i studenckich przyznawane są decyzją władz Uczelni na dany rok kalendarzowy. Zgodnie z Pismem okólnym Rektora PG nr 26/2019 z 19 września 2019 r., w roku 2020 kwota budżetu wyniesie 500 000 PLN, z czego 350 000 PLN stanowić będzie budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 000 PLN stanowić będzie budżet na realizację projektów studenckich.

W jaki sposób można zgłaszać propozycje projektów?

Wszystkie projekty do budżetu obywatelskiego muszą być zgłaszane na formularzu dostępnym w niniejszej witrynie. Należy ponadto spełnić dodatkowe warunki, o których mowa w Regulaminie.