Kontakt | Politechnika Gdańska

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 

mgr Anna Cichosz
Koordynator Centrum, specjalista w Biurze Rektora
tel. 58 348 65 74 (od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1100)
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl

mgr Katarzyna Dzięcielewska
Pełnomocnik rektora ds. Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl