W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 
 

mgr Oksana Krushevska
Koordynatorka, samodzielny referent w Centrum HR
tel. 58 348 63 53
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl

mgr Anna Cichosz
Starszy specjalista w Centrum HR
tel. 58 348 67 45 (piątek w godzinach 1000 - 1200)
tel. 728 426 243
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl

mgr Katarzyna Dzięcielewska
Pełnomocnik rektora ds. Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl