Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 

mgr Anna Cichosz
Koordynator Centrum, specjalista w Biurze Rektora
tel. 58 348 65 74 (piątek w godzinach 1000 - 1200)
tel. 728 426 243
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl

mgr Katarzyna Dzięcielewska
Pełnomocnik rektora ds. Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej
e-mail: wolontariat@pg.edu.pl