Poznawaj ludzi z całego świata

W ramach wolontariatu wielokulturowego organizujemy cyklicznie warsztaty integracyjne dla polskich i zagranicznych studentów PG. Nasi studenci pomagają swoim zagranicznym kolegom z uczelni poznać miasto, Politechnikę Gdańską i poczuć się jak w domu.

Student może także zostać mentorem i w ramach mentoringu wielokulturowego pomagać innym zagranicznym wolontariuszom poznawać Gdańsk, polskie obyczaje i kulturę. Istnieje również możliwość wyjazdu za granicę i pomagania w ramach wolontariatu zagranicznego.

Chcę działać i pomagać:
Oferty PG Oferty RCW