Działalność | Politechnika Gdańska

Treść strony

Działalność

Data Science Club

Studenckie Koło Naukowe
przy WZiE oraz WETI

Politechniki Gdańskiej

W roku akademickim 2022/2023 spotkania koła odbywają się stacjonarnie na terenie uczelni. Nadal trwają prace zespołów projektowych IDUB Technetium; IDUB Plutonium oraz Grantu ZiE PG. W trakcie roku gościć będziemy wielu specjalistów z firm zewnętrznych (szczegóły w aktualnościach i zakładce "warsztaty").

W roku akademickim 2023/2024 prowadzimy prace wykończeniowe - modele ML w ramach projektu IDUB Plutonium oraz grantu ZiE PG. Przygotowujemy również konferencję Data Analytics Meeting 2024. Otrzymaliśmy również I miejsce w konkursie Mistrzowie współpracy Fahrenheita! Projekt „Badanie wpływu wysiłku wykonywanego podczas turnieju e-sportowego na obciążenie mięśniówki serca”, zgłosiliśmy razem z kołami naukowymi SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed, Stream of Thoughts z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia koła w roku akademickim 2020/2021 odbywały się w postaci transmisji na żywo emitowanych na platformie YouTube. Uczestnicy zajęć jednocześnie mogli spotkać się z prowadzącymi na Zoom, gdzie zadawali pytania i mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w warsztatach. Tego roku akademickiego koło zorganizowało 6 spotkań o tematyce Data Science. 

Obecnie - w roku akademickim 2021/2022 - kontynuujemy organizację warsztatów stremowanych na naszym kanale Youtube. Rozpoczęliśmy również realizację projektu wydziałowego pt. "Inteligentna Analiza Rynku Nieruchomości w Polsce" oraz 2 grantów IDUB: PLUTONIUM oraz TECHNETIUM. Przygotowujemy się do kolejnej edycji konkursu ISLP. W marcu rozpoczynamy również współpracę z firmą Colliers

Od roku akademickiego 2018/2019 koło naukowe “DSC” jest prowadzone wspólnie przez studentów międzywydziałowego kierunku Inżynieria Danych prowadzonego na wydziałach Zarządzania i Ekonomii oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz studentów kierunku Analityka Gospodarcza na wydziale Zarządzania i Ekonomii. W roku 2018/2019 koło działało w trybie zamkniętym oraz prowadziło wewnętrzne projekty tylko dla jego członków.

W roku akademickim 2019/2020 nowy Zarząd postanowił zmienić tryb działania koła oraz stworzyć serię warsztatów ściśle powiązanych z analizą danych oraz Data Science. W związku z tym odbyło się 5 spotkań, na których dyskutowano o kole oraz prezentowano pewne aspekty wyżej wymienionych dziedzin w postaci warsztatów lub seminariów.