START dla młodych naukowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-20

START dla młodych naukowców

pam
Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2023

Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym:

  • Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe)
  • Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej jednostce, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Kandydaci nie przekraczający wieku 30 lat w roku składania wniosku
  • Stypendium można otrzymać tylko raz

Szczegółowe  informacje >>>

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2022 r. We wniosku, jako osobę upoważnioną do reprezentowania Politechniki Gdańskiej należy wpisać prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego, Prorektora ds. nauki.

Aplikacja online START >>>

Po wypełnieniu wniosku online należy go wydrukować i dostarczyć do dnia 26  października 2022 r. do Działu Spraw Naukowych, gmach B, pok. 602, wniosek złożyć u Pani Małgorzaty Ciurkot, mciur@pg.edu.pl, tel. 58 347-19-47

77 wyświetleń