START dla młodych naukowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-25

START dla młodych naukowców

pam
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2024

Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym:

  • Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
  • Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej jednostce, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.
  • Kandydaci nie przekraczający wieku 30 lat w roku składania wniosku.
  • Stypendium można otrzymać tylko raz.

Termin składania wniosków upływa z dniem 03 listopada 2023 r. We wniosku, jako osobę upoważnioną do reprezentowania Politechniki Gdańskiej należy wpisać prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego, Prorektora ds. nauki.

Szczegóły >>>

Aplikacja online do wnioskowania w ramach nowego konkursu START >>> 
Po wypełnieniu wniosku online należy go wydrukować i dostarczyć do dnia 27 października 2023 r. do Działu Spraw Naukowych (gmach B, pok. 602, Pani Małgorzata Ciurkot, mciur@pg.edu.pl, te. 58 347-19-47).

175 wyświetleń