Wspieranie doskonałości w publikowaniu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-16

Wspieranie doskonałości w publikowaniu

keyboard_2
Otwarto nabór w programie Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing

Premia finansowa przyznawana jest za artykuł z 2023 r. opublikowany w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%-95%) swojej kategorii wg klasyfikacji Scopus, o statusie przynależności do grupy najlepszych światowych periodyków naukowych potwierdzonym najwyższą możliwą punktacją (200 pkt) w klasyfikacji MEiN.

Warunki i sposób wnioskowania >>>

40 wyświetleń