II edycja programów Radon i Actinum - stypendia dla studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-14

II edycja programów Radon i Actinum - stypendia dla studentów

Obraz przedstawia baner reklamujący 2 programy badawcze: Actinum i Radon

Program Actinium Supporting Most Talented Candidates

Program Actinium stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Informacje organizacyjne:

  • nabór wniosków będzie trwał od 15.10 do 15.11.2021 r.;
  • miesięczne stypendium w programie wynosi 1 000 zł i przyznawane jest na okres 10 miesięcy;
  • środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym; konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022;
  • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich; wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Zobacz więcej

Program Radon Supporting Most Talented Students

Program Radon stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Informacje organizacyjne:

  • nabór w programie będzie trwał od 15.10 do 15.11.2021 r.;
  • miesięczne stypendium w programie wynosi 1 000 zł i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
  • wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów i II stopnia, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni;
  • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres radon@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich; wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Zobacz więcej

220 wyświetleń