Rozdział miejsc w DS - informacje, semestr letni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-11

Rozdział miejsc w DS - informacje, semestr letni

zdjęcie przedstawia budynek Domu Studenckiego nr 5 na ulicy Wyspiańskiego.

W dniu dzisiejszym odbył się ostatni w semestrze zimowym dyżur rozdziału wolnych miejsc w Domach Studenckich.

Studenci, którzy mieszkają aktualnie w Domu Studenckim, ale kończą studia I-go stopnia w styczniu lub lutym i wybierają się na studia II-go stopnia na PG od semestru letniego powinni powiadomić o tym fakcie administrację swojego akademika. Te osoby, jeśli zostaną przyjęte na studia II-go stopnia, otrzymają automatyczne przedłużenie skierowania do Domu Studenckiego do 30.06.2023 r.

Osoby, które rekrutują się na studia II-go stopnia, także osoby które ukończyły studia I-go stopnia na innej uczelni, będą mogły ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim od semestru letniego na zasadach opisanych w dedykowanej zakładce dotyczącej VII etapu.

VII etap

Od 27.02.2023 r. zostanie ponownie uruchomiona możliwość ubiegania się o miejsce w akademiku na dyżurach - VIII etap.

VIII etap   

1194 wyświetleń