Jak otrzymać miejsce w trakcie trwania roku akademickiego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jak otrzymać miejsce w trakcie trwania roku akademickiego

Wszystkie sprawy należy załatwiać przez portal mojaPG

Zasady rozdziału miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w trakcie roku akademickiego 2021/2022 (obowiązuje od 04.10.2021 r. do 12.01.2022 r.) - VI ETAP

1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną miejsca w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej (DS PG) wg aktualnego stanu wolnych miejsc w DS PG podanego do wiadomości przez administrację Osiedla Studenckiego w trakcie roku akademickiego rozdzielane będą z wykorzystaniem portalu mojaPG w każdą środę do godziny 15.00.

2. Aby wziąć udział w rozdziale miejsca należy złożyć podanie o przyznaje miejsca w DS przez portal mojaPG (moduł Stypendia). Papierowego wniosku nigdzie nie dostarczamy. Proces (Wnioskowanie o miejsce w DS w ramach wolnych miejsc) na dany tydzień będzie dostępny od poniedziałku do wtorku.  

3. Skierowanie do administracji DS będzie przekazywane przez Odwoławczą Komisją Stypendialną.

4. Skierowanie ważne będzie w danym tygodniu do piątku.

5. Miejsca w DS PG, przyznawane są wg odległość miejsca zameldowania/zamieszkania od Politechniki Gdańskiej (pierwszeństwo mają stacjonarni studenci mieszkający dalej od Uczelni).

6. Opłata za akademik naliczana jest od dnia wystawienia skierowania wg cennika.

7. Najpóźniej w dniu zakwaterowania należy opłacić kaucję.

Zasady zamiany DS głowa za głowę