Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Kierownik Centrum 

mgr inż. arch. Kinga Świtalska-Wilczek
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 20/Ip

+48 58 347 27 38
kinga.wilczek@pg.edu.pl
 

Sekretariat

Joanna Liżewska

Referent administracyjny
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 21/Ip
+48 58 347 27 38

joanna.lizewska@pg.edu.pl

mgr Iwona Dessauer
Specjalista - sprawy finansowe, osobowe
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 22/Ip
+48 58 348 63 76

iwona.dessauer@pg.edu.pl

mgr inż. Anna Drążek
Specjalista - oddelegowana do projektu "Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS w zakresie infrastruktury B+R"
Centrum Informatyczne TASK, pokój nr NE363
+48 500 665 469
anna.drazek@pg.edu.pl
 

Branża budowlano-konstrukcyjna

mgr inż. Ariel Deja
Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 22/Ip
+48 58 347 28 22 / +48 797 306 023

ariel.deja@pg.edu.pl

inż. Elżbieta Mazur
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 16/Ip
+48 58 347 29 44 / + 48 664 164 417

elzbieta.mazur@pg.edu.pl

inż. Stanisław Niedziela
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 17/Ip
+48 58 347 11 77 / +48 664 164 418

stanislaw.niedziela@pg.edu.pl

mgr inż. Barbara Sokołowska
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 16/Ip
+48 58 347 25 76 / +48 797 306 026

barbara.sokolowska@pg.edu.pl
 

Branża sanitarna

mgr inż. Jakub Kasal
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 18/Ip
+48 58 347 21 61 / +48 797 306 025

jakub.kasal@pg.edu.pl
 

Branża elektryczna

dr inż. Stanisław Witkowski
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, pokój nr 18/Ip
+48 603 612 317

stanislaw.witkowski@pg.edu.pl