Kierownik

Sekretariat, Referent

Samodzielny Referent

mgr Iwona Dessauer
Specjalista
Hala Technologiczna nr 3 pokój 22
(58) 348 63 76

Inspektorzy nadzoru – branża budowlana

mgr inż. Jan Kłos
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 19/Ip
(58) 347 11 26
inż. Stanisław Niedziela
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Hala Technologiczna nr 3 pokój 17
(58) 347 11 77, 664-164-418
inż. Elżbieta Mazur
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Hala Technologiczna nr 3 pokój 16
(58) 347 29 44, 664-164-417
mgr inż. Barbara Sokołowska
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Hala Technologiczna nr 3 pokój 16
(58) 347 25 76

Inspektorzy nadzoru – branża elektryczna

Waldemar Kazimierczak
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 18/Ip
(58) 347 21 61, 664-164-421
mgr inż. Janusz Konstantynowicz
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Hala Technologiczna nr 3 pokój 19
(58) 347 20 99, 797-306-024

Inspektorzy nadzoru – branża sanitarna

mgr inż. Jakub Kasal
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Hala Technologiczna nr 3 pokój 22
(58) 347 28 77, 797-306-025

Inspektorzy nadzoru – branża konstrukcyjna i budowlana

mgr inż. Ariel Deja
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Hala Technologiczna nr 3 pokój 22
(58) 347 28 22, 797-306-023