Kierownik

Sekretariat

Sprawy finansowe, osobowe

Branża budowlano - konstukcyjna

mgr inż. Ariel Deja
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 22/Ip
(58) 347 28 22, 797-306-023
mgr inż. Monika Manikowska
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 19/Ip
(58) 347 11 26, 664 164 420
inż. Elżbieta Mazur
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 16/Ip
(58) 347 29 44, 664-164-417
inż. Stanisław Niedziela
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 17/Ip
(58) 347 11 77, 664-164-418
mgr inż. Barbara Sokołowska
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 16/Ip
(58) 347 25 76

Branża sanitarna

mgr inż. Jakub Kasal
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 22/Ip
(58) 347 28 77, 797-306-025

Branża elektryczna

mgr inż. Janusz Konstantynowicz
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Budynek C Wydziału Chemicznego, 19/Ip
(58) 347 20 99, 797-306-024
dr inż. Stanisław Witkowski
Inspektor nadzoru inwestorskiego
603612317