Potwierdzanie efektów uczenia się Potwierdzanie efektów uczenia się

 

Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa wniosek do dziekana odpowiedniego wydziału za pośrednictwem dziekanatu.
 

Terminy składania wniosków:
 

 • do 31 marca – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym
   
 • do 31 października – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze letnim

 

 

Akty prawne:

 

 1. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 228/2014/XXIII z dnia 19 listopada 2014 r.
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
   
 2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej

 

 

Formularze wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów:

Wydział

Kierunek

Poziom kształcenia

Wniosek

Architektury
kontakt

Gospodarka przestrzenna

I stopień

pobierz

Chemiczny
kontakt

Biotechnologia

I stopień

 

II stopień

 

Chemia

I stopień

pobierz

Chemia budowlana

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Konserwacja i degradacja materiałów

I stopień

pobierz

Technologia chemiczna

I stopień

 

II stopień

 

Zielone technologie
i monitoring

I stopień

pobierz PL
 

pobierz EN
 

II stopień

pobierz PL
 

pobierz EN
 

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

kontakt

Automatyka i robotyka

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Elektronika i telekomunikacja

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Informatyka

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Elektrotechniki i Automatyki
kontakt

Automatyka i robotyka

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Elektrotechnika

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
kontakt

Fizyka techniczna

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Matematyka

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Nanotechnologia

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Podstawy nauk technicznych

I stopień

pobierz

Inżynierii Lądowej i Środowiska
kontakt

Budownictwo

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Geodezja i kartografia

I stopień

pobierz

Inżynieria środowiska

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Transport

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Mechaniczny
kontakt

Inżynieria mechaniczno – medyczna

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Mechanika i budowa maszyn

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Mechatronika

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopień

pobierz

Oceanotechniki i Okrętownictwa
kontakt

Oceanotechnika

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Transport

I stopień

pobierz

Zarządzania i Ekonomii
kontakt

Analityka gospodarcza

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Zarządzanie

II stopień

pobierz

Zarządzanie inżynierskie

I stopień

pobierz

Zarządzanie w języku angielskim (licencjackie)
 

I stopień

pobierz

Kierunki międzywydziałowe:

Wydział Chemiczny;
 

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki;

 

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

 

Inżynieria biomedyczna

I stopień

 

pobierz

II stopień

 

pobierz

Wydział Chemiczny;
 

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej;

 

Mechaniczny
 

Inżynieria materiałowa

I stopień

pobierz

II stopień

pobierz

Wydział Elektrotechniki
i Automatyki;

 

Mechaniczny;
 

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

 

Energetyka

I stopień

 

II stopień

 

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska;

 

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

 

Techniki geodezyjne
w inżynierii

II stopień

pobierz