Potwierdzanie efektów uczenia się Potwierdzanie efektów uczenia się

 

Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa wniosek do dziekana odpowiedniego wydziału za pośrednictwem dziekanatu.
 

Terminy składania wniosków:
 

 • do 31 marca – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym
   
 • do 31 października – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze letnim

 

 

Akty prawne:

 

 1. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2019/XXIV z dnia 16 stycznia 2019 r.
  w sprawie: dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu potwierdzania efektów uczenia się OBOWIĄZUJE od roku akademickiego 2019/2020

 2. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 228/2014/XXIII z dnia 19 listopada 2014 r.
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
   
 3. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej