Pensum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pensum

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 63/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Zespołu ds. sprawozdań z wykonania godzin dydaktycznych- obowiązuje od 13 grudnia 2022 r. (pdf, 209.16kB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 64/2023 z 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Politechniki Gdańskiej). Określenie zakresu obowiązków oraz zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego dla poszczególnych grup i stanowisk nauczycieli akademickich. (str. 3-10) (pdf, 434.06kB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 78/2022 z 16 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Politechniki Gdańskiej). Określenie zakresu obowiązków oraz zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego dla poszczególnych grup i stanowisk nauczycieli akademickich. (str. 17-23) (pdf, 509.80kB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 50/2021 z 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej.) Określenie zakresu obowiązków oraz zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego dla poszczególnych grup i stanowisk nauczycieli akademickich. (str. 1-6) OBOWIĄZUJE od 1 października 2021 (pdf, 810.23kB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 34/2019 z 12 września 2019 r.) Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych. (str. 17-23) (pdf, 1,023.45kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2019 z 25 września 2019 r. w sprawie liczebności grup studenckich na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 214.64kB)

 

 

Kontakt

mgr inż. Dorota Pawlikowska

 

Gmach B PG, pokój 206

+48 58 347 21 56

dorota.pawlikowska@pg.edu.pl