Programy Studiów Programy Studiów

 

 

Akty prawne:

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2018 poz. 2153)
   
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta 
   
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
   
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
   
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 853)
   
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1411)
   
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1679)
   
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Akty uczelniane:
 

1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiejnr 16/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2019 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej oraz wydania tekstu jednolitego zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej z załącznikami.

 

2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2019 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej.
 

3. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie:
uzupełnienia efektów kształcenia w następujących Uchwałach Senatu Politechniki Gdańskiej: 433/2012 z 21 marca 2012 r.; 434/2012 z 21 marca 2012 r.; 435/2012 z 21 marca 2012 r.; 437/2012 z 21 marca 2012 r.; 446/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 448/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 453/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 499/2012 z 4 lipca 2012 r.; 500/2012 z 4 lipca 2012 r.; 501/2012 z 4 lipca 2012 r.; 10/2012/XXIII z 17 października 2012 r.; 32/2012/XXIII z 19 grudnia 2012 r.; 98/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.; 134/2013/XXIII z 20 listopada 2013 r.; 162/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 163/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 164/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 197/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 198/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 216/2014/XXIII z 24 września 2014 r.; 253/2015/XXIII z 25 lutego 2015 r.
 

4. Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2016 z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej.