Programy studiów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Programy studiów

Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2022 poz. 1869) (pdf, 235.53kB)

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów. (pdf, 1.01MB)

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2020 poz. 226) (pdf, 484.77kB)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (pdf, 237.83kB)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. (pdf, 821.94kB)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji . (pdf, 146.94kB)

Akty uczelniane:
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 58/2023 z 29 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej (pdf, 573.51kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2021 z 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 1.22MB)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia w następujących Uchwałach Senatu Politechniki Gdańskiej: 433/2012 z 21 marca 2012 r.; 434/2012 z 21 marca 2012 r.; 435/2012 z 21 marca 2012 r.; 437/2012 z 21 marca 2012 r.; 446/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 448/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 453/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 499/2012 z 4 lipca 2012 r.; 500/2012 z 4 lipca 2012 r.; 501/2012 z 4 lipca 2012 r.; 10/2012/XXIII z 17 października 2012 r.; 32/2012/XXIII z 19 grudnia 2012 r.; 98/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.; 134/2013/XXIII z 20 listopada 2013 r.; 162/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 163/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 164/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 197/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 198/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 216/2014/XXIII z 24 września 2014 r.; 253/2015/XXIII z 25 lutego 2015 r. (pdf, 237.05kB)

 

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: uchylenia decyzji o połączeniu Zespołów ds.: programów studiów i katalogu ECTS w jeden Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS, ponownego powołania odrębnych zespołów: Zespołu ds. programu studiów oraz Zespołu ds. katalogu ECTS oraz określenia składów i ustalenia zakresów odpowiedzialności ww. Zespołów. (pdf, 609.40kB)