Programy Studiów Programy Studiów

 

 

Akty prawne:

 

 1. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
   
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2018 poz. 2153)
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
   
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta 
   
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Akty uczelniane:
 

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2021 z 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej

   
 2. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 288/2015/XXIII z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia w następujących Uchwałach Senatu Politechniki Gdańskiej: 433/2012 z 21 marca 2012 r.; 434/2012 z 21 marca 2012 r.; 435/2012 z 21 marca 2012 r.; 437/2012 z 21 marca 2012 r.; 446/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 448/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 453/2012 z 18 kwietnia 2012 r.; 499/2012 z 4 lipca 2012 r.; 500/2012 z 4 lipca 2012 r.; 501/2012 z 4 lipca 2012 r.; 10/2012/XXIII z 17 października 2012 r.; 32/2012/XXIII z 19 grudnia 2012 r.; 98/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.; 134/2013/XXIII z 20 listopada 2013 r.; 162/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 163/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 164/2014/XXIII z 19 lutego 2014 r.; 197/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 198/2014/XXIII z 21 maja 2014 r.; 216/2014/XXIII z 24 września 2014 r.; 253/2015/XXIII z 25 lutego 2015 r.

   
 3. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: uchylenia decyzji o połączeniu Zespołów ds.: programów studiów i katalogu ECTS w jeden Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS, ponownego powołania odrębnych zespołów: Zespołu ds. programu studiów oraz Zespołu ds. katalogu ECTS oraz określenia składów i ustalenia zakresów odpowiedzialności ww. Zespołów