Marka PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Marka PG

lew Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska w założeniach swojej strategii rozwoju dąży do postrzegania własnej marki i zajmowania pozycji rynkowej jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego, europejskiego ośrodka opiniotwórczego oraz inicjatora przedsięwzięć i projektów zauważanych w Polsce i na świecie.

Uczelnia wprowadza zmiany strategiczne i organizacyjne związane z uzyskaniem w 2019 r. tytułu uczelni badawczej. Wyzwanie to związane jest z udziałem w programie IDUB „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.  

W 2020 roku we współpracy z ekspertami w dziedzinie marketingu, rozwoju marki, innowacji i zarządzania sprzedażą została opracowana “Strategia promocji i komunikacji Politechniki Gdańskiej na lata 2020–2025”, którą zaopiniował Senat Politechniki Gdańskiej i która dostępna jest w repozytorium dokumentów.