System Identyfikacji Wizualnej | Politechnika Gdańska

Treść strony

System Identyfikacji Wizualnej

System identyfikacji wizualnej PG

Identyfikacja wizualna

Politechnika Gdańska posiada godło, sztandar i flagę, które muszą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek. Wzory godła, sztandaru i flagi określa załącznik nr 1 do Statutu. Zasady używania sztandaru, godła i flagi ustala senat. Politechnika Gdańska posiada system identyfikacji wizualnej, w tym Księgę Identyfikacji Wizualnej. Elementy systemu identyfikacji wizualnej nieujęte w Księdze Identyfikacji Wizualnej określa rektor. (Statut Politechniki Gdańskiej, roz. II, paragraf 8)

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej

Logotyp PG

Logotyp

Nagrody

Szablony druków

Pytania