Logotyp | Politechnika Gdańska

Treść strony

Logotyp

Logotyp Politechniki Gdańskiej zbudowany jest z dwóch zasadniczych ściśle ze sobą powiązanych elementów:

  • nowoczesnej, graficznej interpretacji historycznej formy kartusza w postaci tarczy herbowej podtrzymywanej z obydwu stron przez trzymaczy - alegoryczne sylwetki lwów wspiętych na tylnych łapach;
  • graficznego zapisu nazwy instytucji, pisanej nowoczesnym, bezszeryfowym krojem nawiązującym stylistycznie do formy opracowania graficznego znaku, ujętego w dwie linie poziomego tekstu.

Żaden z elementów znaku nie może być używany oddzielnie, niedopuszczalne jest wykorzystanie tylko kartusza bez nazwy uczelni.

logotyp PG - wersja podstawowa

W podstawowej wersji logotyp ma kompozycję symetryczną, której środek wyznacza pionowa linia podziału między elementami umieszczonymi wewnątrz tarczy herbowej. W tym wariancie zapis nazwy justowany jest do środka. 

logo pg

Wersja pozioma, alternatywna wobec podstawowej formy logotypu jest asymetryczna. 

Znak występuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.