Akademiki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akademiki

Miejsca w akademikach przyznawane są w trakcie całego roku akademickiego w poszczególnych etapach, których terminy określone są w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia. 

Zapoznaj się z aktualnym Komunikatem

Komisja Stypendialna przyznaje miejsca w Domach Studenckich w etapach I, III oraz VII.

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje miejsca w Domach Studenckich w etapach II, IV, V, VI oraz VIII.

Szczegóły naboru do akademika opisane są w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej oraz na stronie Działu Spraw Studenckich.

Zapoznaj się z informacjami nt. naboru do DS 

Szczegóły dotyczące Domów Studenckich (adres, zdjęcie, liczba miejsc, kontakt) oraz wysokość opłat dostępne są na stronie Centrum Zakwaterowania.

Zapoznaj się z informacjami nt. DS