Dokumenty, wnioski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dokumenty, wnioski

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

Załącznik nr 1 - Lista wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 2a - Oświadczenie o dochodach i źródłach utrzymania (pdf)

Załącznik nr 2b - Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny (pdf)

Załącznik nr 2c - Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny (pdf)

Załącznik nr 2d - Oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane/nieprzyznane prawo do stypendium socjalnego (pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla studentów I semestru studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na Politechnice Gdańskiej (pdf)

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (pdf)


Komunikat Prorektor ds. studenckich