Zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w skład Kwestury wchodzą:

  • Sekretariat Kwestora
  • Dział Księgowości
  • Dział Finansowy
  • Dział Ewidencji Majątku
  • Dział Płac
  • Dział Rozliczeń Projektów
  • Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa