Kwestura | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kwestura

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Politechniki Gdańskiej w skład Kwestury wchodzą:

  • Sekretariat Kwestora
  • Dział Księgowości
  • Dział Finansowy
  • Dział Ewidencji Majątku
  • Dział Płac
  • Dział Rozliczeń Projektów

Dodatkowo w Kwesturze znajduje się pracownik obsługujący Koleżeńską Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.