Kwestura Kwestura

Kwestor

mgr Piotr Lewandowski
Kwestor Uczelni
Gmach B pokój 02
(58) 347 22 17, (58) 348 69 17

Zastępca Kwestora

mgr Marzena Oleszko
Zastępca Kwestora Uczelni
Gmach B pokój 02
(58) 347 24 88

Sekretariat

mgr inż. Katarzyna Dzida
Starszy specjalista
Gmach B pokój 02
(58) 347 22 17

Dział Księgowości

Sekcja księgowości

mgr Monika Cymborska
Kierownik działu
Gmach B, 04
(58) 348 63 99
Maria Kędzielska
mgr inż. arch. Maja Łukowiec
Samodzielny księgowy
Gmach B, 04
(58) 348 6441
Małgorzata Pankowska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 04
(58) 347 21 84
mgr Iwona Sobczyk
Kierownik działu
Gmach B pokój 04
(58) 347 21 85

Sekcja dekretu

Bożena Kopczyńska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 05
(58) 347 21 37
Katarzyna Mikielewicz
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 05
(58) 347 21 37
mgr Monika Sikorska
Samodzielny księgowy
Gmach B, 04
58 348 60 46
mgr Dorota Szwonek-Czech
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 5
(58) 347 26 77

Dział Finansowy

Teresa Lipska
Alicja Kraus
Kasjer główny uczelni
Gmach B pokój 10
(58) 347 21 87
Joanna Plucińska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 10
(58) 347 27 22
Halina Ślepska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 10
(58) 348 61 21

Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji

Sekcja majątkowa

Wiesława Gilewska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 01
(58) 347 22 33
Bożena Markowska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 01
(58) 347 21 86
mgr inż. Hanna Usowicz
Starszy specjalista

Sekcja inwentaryzacji

Danuta Gadek
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 07
(58) 347 24 32
mgr Łukasz Przybył
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 07
(58) 348 62 57
Anna Siatkowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Budynek " Żelbet" pokój 1
(58) 348 62 56
mgr Wiesław Sulej
mgr Marek Zieliński
Główny specjalista
Budynek " Żelbet" pokój 1
(58) 348 60 87

Dział Płac Dział Płac

Kierownik

mgr Marzena Grot
Kierownik działu
Gmach B pokój 103
(58) 347 26 35

Sekcja prac zleconych, naliczania wskaźników emerytalnych i Płatnika

mgr Alicja Kowalewska
mgr Katarzyna Górska
mgr Joanna Konter
Specjalista
Gmach B pokój 107
(58) 347 11 33
mgr Monika Stoltman
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 107
(58) 347 13 33
inż. Joanna Wawrzynowska
Specjalista
Gmach B pokój 107
(58) 347 11 33

Sekcja rozliczeń wynagrodzeń i zasiłków

mgr Barbara Bukowska
Starszy specjalista ds. finan. - kierownik zespołu
Gmach B pokój 103
(58) 347 20 02
Bożena Czarnowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 105
(58) 347 29 41
Barbara Kaczorowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 105
(58) 347 10 82
mgr Renata Szczupał
Specjalista
Gmach B pokój 106
(58) 347 28 06
inż. Dorota Szulc
Specjalista
Gmach B pokój 106
(58) 347 27 96

Dział Rozliczeń Projektów Dział Rozliczeń Projektów

mgr Katarzyna Rachoń
Kierownik działu
Gmach B pokój 07
(58) 348 60 45
mgr Jolanta Brendel
Specjalista
Gmach B pokój 08
(58) 348 63 98
mgr Anna Mokwińska
Kierownik działu
Gmach B pokój 07
(58) 348 63 97
inż. Marcin Stefański
Specjalista
Gmach B, 07
(58) 348 63 77
mgr Joanna Wrycz-Rekowska
Specjalista
Gmach B pokój 08
(58) 348 63 98

Pani Jolanta Brendel - nieobecność usprawiedliwiona do 30.09.2019 r.

Pani Katarzyna Rachoń - nieobecność usprawiedliwiona do 31.10.2019 r.