Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Kwestura
Kwestor Uczelni
Zastępca Kwestora Uczelni
Sekretariat Kwestora
Starszy specjalista
Samodzielny referent
Dział Księgowości
Kierownik działu
Specjalista
Samodzielny księgowy
Samodzielny księgowy
Samodzielna księgowa
Dział Finansowy
Kierownik działu
Starszy specjalista
Specjalista
Kasjer główny
Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji
Specjalista
Starszy referent ds. inwentaryzacji
Samodzielny referent ds. inwentaryzacji
Dział Płac
Kierownik działu
Starszy specjalista ds. finan. - kierownik zespołu
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Starszy referent finansowy
Starszy specjalista
Referent finansowy
Starszy specjalista
Referent finansowy
Referent finansowy
Dział Rozliczeń Projektów
Kierownik działu
Starszy specjalista
Starszy specjalista