Kwestura Kwestura

Kwestor

mgr Piotr Lewandowski
Kwestor Uczelni
Gmach B pokój 02
(58) 347 22 17, (58) 348 69 17

Zastępca Kwestora

mgr Marzena Oleszko
Zastępca Kwestora Uczelni
Gmach B pokój 02
(58) 347 24 88

Sekretariat

mgr inż. Katarzyna Dzida
Starszy specjalista
Gmach B pokój 02
(58) 347 22 17

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Jadwiga Kempa
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 06
(58) 347 29 77

Dział Księgowości

Sekcja księgowości

mgr Monika Cymborska
Kierownik działu
(58) 348 6399
Maria Kędzielska
mgr inż. arch. Maja Łukowiec
Samodzielny księgowy
Gmach B, 4
(58) 348 64 41
Małgorzata Pankowska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 04
(58) 347 21 84
Iwona Sobczyk
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 04
(58) 347 21 85

Sekcja dekretu

Bożena Kopczyńska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 05
(58) 347 21 37
Katarzyna Mikielewicz
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 05
(58) 347 21 37
mgr Monika Sikorska
Samodzielny księgowy
(58) 348 60 46
mgr Dorota Szwonek-Czech
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 05
(58) 347 26 77

Dział Finansowy

Teresa Lipska
Kierownik działu
Gmach B pokój 10
(58) 347 23 33
Alicja Kraus
Kasjer główny uczelni
Gmach B pokój 10
(58) 347 21 87
Joanna Plucińska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 10
(58) 347 27 22
Halina Ślepska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 10
(58) 348 61 21

Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji

Sekcja majątkowa

Wiesława Gilewska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 01
(58) 347 22 33
Bożena Markowska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 01
(58) 347 21 86
mgr inż. Hanna Usowicz
Starszy specjalista

Sekcja inwentaryzacji

Danuta Gadek
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Budynek " Żelbet" pokój 1
(58) 347 24 32
mgr Łukasz Przybył
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
(58) 348 62 57
Anna Siatkowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Budynek " Żelbet" pokój 1
(58) 348 62 56
mgr Wiesław Sulej
mgr Marek Zieliński
Główny specjalista
Budynek " Żelbet" pokój 1
(58) 348 60 87

Dział Płac Dział Płac

Kierownik

mgr Marzena Grot
Kierownik działu
Gmach B, 104
(58) 347 26 35

Sekcja prac zleconych, naliczania wskaźników emerytalnych i Płatnika

mgr Alicja Kowalewska
mgr Katarzyna Górska
mgr Joanna Konter
Specjalista
Gmach B pokój 107
(58) 347 11 33
mgr Monika Stoltman
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 107
(58) 347 13 33
inż. Joanna Wawrzynowska
Specjalista
Gmach B pokój 107
(58) 347 11 33

Sekcja rozliczeń wynagrodzeń i zasiłków

mgr Barbara Bukowska
Starszy specjalista ds. finan. - kierownik zespołu
Gmach B pokój 103
(58) 347 20 02
Bożena Czarnowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 105
(58) 347 29 41
Barbara Kaczorowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 105
(58) 347 10 82
mgr Renata Szczupał
Specjalista
Gmach B pokój 106
(58) 347 28 06
inż. Dorota Szulc
Specjalista
Gmach B pokój 106
(58) 347 27 96

Dział Rozliczeń Projektów Dział Rozliczeń Projektów

mgr Katarzyna Rachoń
Kierownik działu
Gmach B pokój 07
(58) 348 60 45
mgr Jolanta Brendel
Specjalista
Gmach B pokój 08
(58) 348 63 98
mgr Anna Mokwińska
Kierownik działu
Gmach B pokój 07
(58) 348 63 97
inż. Marcin Stefański
Specjalista
(58) 348 63 77
mgr Joanna Wrycz-Rekowska
Specjalista
Gmach B pokój 08
(58) 348 63 98

Pani Jolanta Brendel - nieobecność usprawiedliwiona do 30.09.2019 r.

Pani Katarzyna Rachoń - nieobecność usprawiedliwiona do 31.10.2019 r.