Politechnika Gdańska
Kwestura
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584 020 35 93

Gmach B, piętro I
Sekretariat pok. 02
tel. +48 58 347-22-17
email: sekretariat.kwestura@pg.edu.pl

 

 

Karta obiegowa:

Aby uzyskać wpis do karty obiegowej należy zgłosić się do Kwestory od poniedzialu do piątku w następujących godzinach:

9.00 - 13.00 - Kasa Kwestury (okienko nr 11)

7.30 - 9.00 oraz 13.00 - 15.00 - Pokój nr 10 (obok Kasy)