Politechnika Gdańska
Kwestura
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584 020 35 93

Gmach B, Wysoki Parter
Sekretariat pok. 02
tel. +48 58 347-22-17
email: sekretariat.kwestura@pg.edu.pl

 

 

Karta obiegowa:

W związku z ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy, aby w sprawach kart obiegowych kontaktować się mailowo:

  1. Sprawy studenckie – Dorota Szwonek-Czech, mail: dorota.szwonek@pg.edu.pl
  2. Sprawy pracownicze – Monika Sikorska, mail: monika.sikorska@pg.edu.pl

W celu ułatwienia i szybkiego rozpatrzenia prosimy w ramach możliwości o używanie maili politechnicznych oraz podawania w mailu nazwiska i imienia, nr albumu (student) / nr ewidencyjny (pracownik) oraz Wydział / Dział.

 

 

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Od 15.07.2019 r. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa została przeniesiona do pokoju 05 w Kwesturze.