Politechnika Gdańska
Kwestura
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584 020 35 93

Gmach B, piętro I
Sekretariat pok. 02
tel. +48 58 347-22-17
email: sekretariat.kwestura@pg.edu.pl

 

 

Karta obiegowa:

W związku z wydaniem Zarządzenia Rektora nr 11/2020 w sprawie przeciwdziałania rozpostrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG od dnia 12.03.2020 r. do 29.03.2020 r. wstrzymuje się podpisywanie kart obiegowych.

Aby uzyskać wpis do karty obiegowej należy zgłosić się do Kwestury od poniedzialu do piątku w następujących godzinach:

9.00 - 13.00 - Kasa Kwestury (okienko nr 11)

7.30 - 9.00 oraz 13.00 - 15.00 - Pokój nr 10 (obok Kasy)

 

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Od 15.07.2019 r. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa została przeniesiona do pokoju 05 w Kwesturze.

Bieżące wnioski przyjmowane są w godz. od 10:00 do 12:00.