Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

 

Politechnika Gdańska
Kwestura

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584 020 35 93

Gmach B, Wysoki Parter
Sekretariat pok. 02
tel. +48 58 347 22 17
email: sekretariat.kwestura@pg.edu.pl


Karta obiegowa

W związku z ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy, aby w sprawach kart obiegowych kontaktować się mailowo:

  1. Sprawy studenckie – Agnieszka Fontańska, mail: agnieszka.fontanska@pg.edu.pl
  2. Sprawy pracownicze – Monika Sikorska, mail: monika.sikorska@pg.edu.pl

W celu ułatwienia i szybkiego rozpatrzenia prosimy w ramach możliwości o używanie maili politechnicznych oraz podawania w mailu nazwiska i imienia, nr albumu (student) / nr ewidencyjny (pracownik) oraz Wydział / Dział.


Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Od dnia 15.07.2019 r. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa została przeniesiona do pokoju 05 w Kwesturze.