Połączenie z Moja PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Połączenie z Moja PG

Jak połączyć urządzenie mobilne z kontem PG

Potrzebne komponenty

  1. Dostęp do internetu
  2. Komputer
  3. Urządzenie mobilne

Krok 1

Pobieramy i uruchamiamy mPG na urządzeniu mobilnym.

Krok 2

  1. Na komputerze logujemy się do portalu mojaPG.
  2. Przechodzimy do "Moje konto", gdzie wybieramy zakładkę "Urządzenia mobilne".
  3. Następnie klikamy link "Dodaj nowe urządzenie".
  4. Link znajduje się pod tabelką w sekcji "Powiązane urządzenia mobilne”. 

Krok 3

  1. Na urządzeniu mobilnym, w aplikacji mPG wybieramy "Ustawienia", a następnie opcję "Połącz z Moja PG". 
  2. Przechodzimy przez ekran z instrukcją, a następnie wybieramy Zeskanuj Kod - powoduje to uruchomienie aparatu i możliwość skanowania kodu. W wypadku pierwszego użycia tej funkcji koniecznym może być wydanie pozwolenia na używanie aparatu - treść takiego komunikatu obowiązkowo akceptujemy. 
  3. Skanujemy kod z ekranu komputera, wygenerowany w kroku 2

Jeśli wszystko poszło dobrze, twoje urządzenie pojawi się w tabeli "Powiązane urządzenia mobilne”, a aplikacja zostanie połączona. To wszystko - a Ty uzyskujesz dostęp do modułów wymagających zalogowania!