Polityka Prywatności | Politechnika Gdańska

Polityka Prywatności

Polityka prywatności aplikacji mobilnej mPG

Politechnika Gdańska, wydawca aplikacji mobilnej darzy swoich użytkowników szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są statystyki użycia aplikacji. Statystki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Wykorzystanie danych:

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, jak również celem udostępnienia określonych funkcjonalności.

Sposoby zbierania danych:

Politechnika Gdańska zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnej przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.

Dodatkowe informacje:

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Politechnika Gdańska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.