Rekrutacja do szkoły na r.a. 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja do szkoły na r.a. 2023/2024

kadry

Dnia 24 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach VII edycji programu "Doktorat Wdrożeniowy".

Nabór do szkoły doktorskiej wdrożeniowej  odbywa się w formie elektronicznej. Rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym PG 

e-rekrutacja- Instrukcja dla kandydata

 Harmonogram rekrutacji  standardowej na r .a. 2023/2024

I ETAP  Rekrutacja do Szkoły Wdrożeniowej

24.04.2023 (poniedziałek) godzina 9:00

uruchomienie elektronicznego naboru w systemie rekrutacyjnym uczelni  dla kandydatów

24.04.2023 (poniedziałek)- 07.05.2023 (niedziela)

zamieszczanie  przez kandydatów skanów dokumentów wymaganych do podjęcia kształcenia i zgłoszenia do programu

05.05.2023 (piątek) godzina 12:00

zakończenie  elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym uczelni 

08-10.05.2023 (poniedziałek-środa)

ocena formalna złożonych wniosków przez biuro SDW  

11.05-17.05.2023 (czwartek-środa)

ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne (tematyka projektu zgłoszonego do programu)

11.05-17.05.2023 (czwartek-środa)

rozmowy kwalifikacyjne (zdalnie) z kandydatami (ocena wiedzy kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej)

18.05.2023 (czwartek)

przekazanie przez komisje rekrutacyjne wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych  

22.05.2023 (poniedziałek)

ogłoszenie wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji wewnętrznej

II ETAP  Rekrutacja do Programu

do 31.05.2023 (środa)

zgłaszanie przez uczelnię kandydatów którzy pozytywnie przeszli I etap do MEiN wniosek o uczestnictwo w programie „ Doktorat Wdrożeniowy”

do 20.09.2023 (środa)

dopełnienie przez uczelnię wniosku do MEiN o uczestnictwo w programie „ Doktorat Wdrożeniowy” o zrekrutowanych doktorantach

do 29.09.2023 (piątek)

przyjmowanie oryginałów dokumentów do szkoły doktorskiej wdrożeniowej (dot. zarejestrowanych skanów podpisanych dokumentów w ramach rekrutacji) ostateczny termin na dostarczenie dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym 

Dokumenty rekrutacyjne składane w systemie eRekrutacja i w wersji papierowej w Biurze szkoły 

Dokumenty związane z podjęciem kształcenia - składane zaraz po przyjęciu do szkoły w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze Szkoły.

 Instrukcje korzystania z systemu moja.pg : moja.pg - instrukcja dla studenta (tu m.in. instrukcja korzystania z eDokumentów) oraz moja.pg - instrukcja dla doktoranta