Kalendarz wyborczy

18 X 2023 r. 

Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej

22 XI 2023 r.

Utworzenie okręgów wyborczych

do 30 XI 2023 r.

Powołanie Wydziałowych i Okręgowych Komisji Wyborczych

13 XII 2023 r.

Przyjęcie Instrukcji Wyborczej PG

9 I 2024 r.

Zebranie UKW z przewodniczącymi WKW oraz OKW

16 I 2024 r.

Podział liczby mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów (UKE) przypisanych poszczególnym okręgom wyborczym

22 I 2024 r.

Początek wyborów Uczelnianego Kolegium Elektorów

29 I 2024 r.

Zakończenie wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów

2 II 2024 r.

Ogłoszenie składu Uczelnianego Kolegium Elektorów

5-6 II 2024 r.

Wręczenie mandatów elektora

6 II 2024 r.

Zgłaszanie kandydatów na rektora

21 II 2024 r.

Zaopiniowanie przez senat kandydatów na rektora zgłoszonych w trybie § 5 ust.1 Regulaminu wyborczego PG

22 II-1 III 2024 r.

Rada Uczelni i UKE przeprowadzają zebrania wyborcze, w trakcie których wskazują kandydatów na rektora w trybie § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu wyborczego PG

4 III 2024 r.

Przekazanie do UKW list kandydatów na funkcję rektora wskazanych przez Radę Uczelni       i UKE

5 III 2024 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na rektora (co najmniej 7 dni przed wyborami pkt 5.2.9. Instrukcji)

12 III 2024 r.

Wybory rektora

3-12 IV 2024 r.

Wybory przedstawicieli do Senatu PG

15-26 IV 2024 r.

Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin i dziedzin naukowych