Skład UKW

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, WIMiO – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała, WCh
  • dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG, WILiŚ
  • dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG, WETI
  • radca prawny Wojciech Łabiak, DRP
  • Tomasz Słowik, przedstawiciel Samorządu Studentów PG
  • mgr inż. Jakub Baczyński-Keller, przedstawiciel Samorządu Doktorantów PG

Kontakt

mgr inż. Ewa Deptuła (BR)
tel. 58 348 65 73
e-mail: ewa.deptula@pg.edu.pl

mgr Justyna Stefaniak (BR)
tel. 58 347 14 46
e-mail: justyna.stefaniak@pg.edu.pl