Uczelniane Kolegium Elektorów
Wybór Rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2024-2028
 tj. do 31 sierpnia 2028 r.
 

Wyniki głosowania

Pobrano kart do głosowania      114

Oddano głosów ważnych           114

Oddano głosów nieważnych          0

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba oddanych głosów „za"

1.

Anna Dołęga

4

2.

Krzysztof Wilde

108

Głosów wstrzymujących się     2

 

Rektorem Politechniki Gdańskiej został wybrany prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.