Kandydaci w wyborach na funkcję Rektora PG na kadencję 2024-2028

Prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN