Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 1

Wydział Architektury

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 2

Wydział Chemiczny

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 3

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 4

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 5

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 6

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 7

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 8

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9

Jednostki ogólnouczelniane: CM, CJO, CSA, CNE, B

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10

Pozostałe jednostki ogólnouczelniane: Administracja Centralna, CEJ, Centrum HR, CI TASK, CMEW, CTBiO, CTW, CTT, CUI, CZP, SzD, SzDW