Ubezpieczenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PG:

Numer postępowania: ZP/116/055/U/22 , 
Treść: SIWZ + Klauzule , Polisa OC , Umowa 
Ubezpieczyciel : Interrisk
OWU: OC , Wszystkie Ryzyka, Szyby
Okres umowy: 01.07.2022 - 30.06.2024


2. Ubezpieczenie NNW studentów, doktorantów i pracowników PG wyjeżdżających służbowo i na praktyki:

Numer postępowania: ZP/225/055/U/2021 ,
Treść: Umowa, Aneks
Ubezpieczyciel: WIENER
OWU: OWUTabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
Okres umowy: 01.01.2022 - 31.12.2023


3. Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej:

Numer postępowania: ZP/224/055/U/2021
Treść: Umowa
Ubezpieczyciel: UNIQA
OWU: AC , Assistance , NNW kierowców i pasażerów, Zielona karta
Okres umowy: 01.01.2022 - 31.12.2023


4. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu pracowników PG, studentów PG, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG poza granicami Polski:

Numer postępowania: ZP/182/055/U/23
Treść: Umowa
Polisy: EUROPA z opisem zakresu , ŚWIAT z opisem zakresu
Ubezpieczyciel: Wiener
OWU: OWUTabela procentowego uszczerbku na zdrowiuProcedura zgłaszania szkód
Okres umowy: 21.08.2023 - 20.08.2025


5. Ubezpieczenie: jednostek pływających i sprzętu wodnego cz. A oraz jachtów morskich cz. B:

Numer postępowania: ZP/29/055/U/23 , WARTA cz. A , WARTA cz. B
Ubezpieczyciel: WARTA
OWU: OWU, POLISY I ZAKRES
Okres umowy: 01.04.2023 - 31.03.2025


6. Ubezpieczenie OC osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne, w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim:

Treść: Polisa OC
Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
OWU: OWU
Okres umowy: 08.07.2023 - 07.07.2024
Numer operatora drona: Potwierdzenie rejestracji ważne do 13.07.2025


7. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej dla studentów Politechniki Gdańskiej:

Oferty na rok akademicki 2023/2024:

Istnieje możliwość przygotowania indywidualnej oferty dostosowanej do potrzeb każdego studenta (zakres ubezpieczenia, wysokość sum ubezpieczenia). W sprawie oferty indywidualnej należy się kontaktować z Centrum Bezpieczeństwa tel. 58 347 22-74 lub mailowo pglombin@pg.edu.pl , w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Całodobowe telefony alarmowe:

z tel wewn: 14-32 

z tel zewn: +48 58 347 14 32

z tel kom: 19 789