Akademik dla doktorantów / Dormitory for doctoral students | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-27

Akademik dla doktorantów / Dormitory for doctoral students

Akademik

[PL]

Są już szczegóły dotyczące miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami.

  1. Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września.
  2. Pozostali doktoranci mogą składać wnioski o miejsce na wakacje od 12 do 16 czerwca. Zdjęcie lub skan wniosku należy wysłać na rm.ds12@pg.edu.pl. Wiadomość należy wysłać z konta w domenie PG.
  3. Wnioski o miejsca na rok 2020/2021 należy składać od 12 do 23 czerwca przez MojaPG, moduł Stypendia.
  4. Doktoranci przyjęci w rekrutacji na rok 2020/2021 będą mogli składać wnioski od 13 do 20 października.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Studenckich (link).


[EN]

Information about places in Dormitory No. 12 for PhD students is now available. An ordinance changing the rules for the allocation of places (PL) has been introduced and a schedule of the allocation procedures (PL) has been published.

  1. PhD students who currently stay in the Dormitory No. 12 have the right to reside until the end of September.
  2. Other doctoral students may apply for a place for holidays from 12 to 16 June. A photo or scan of the application form should be sent to rm.ds12@pg.edu.pl. The message should be sent from an account in the PG domain.
  3. Applications for places for academic year 2020/2021 should be submitted from 12 to 23 June by MojaPG, the Scholarships module.
  4. PhD students recruited for a.y. 2020/2021 will be able to apply from 13 to 20 October.

More information is available at the Students Affairs Office website (link).

12 wyświetleń