Stypendia na rok 2019/2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-27

Stypendia na rok 2019/2020

Wniosek

Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych:

Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

Od najbliższego roku akademickiego stypendiami z Funduszu stypendialnego (rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomogi) nie będzie się zajmować komisja samorządu doktorantów. Sprawy te będzie prowadzić Komisja stypendialna. Regulamin na rok 2019/2020 jeszcze nie został opublikowany.

Informacje te dotyczą tylko doktorantów na studiach doktoranckich.

49 wyświetleń