Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – wspólna inicjatywa FarU

Wybrzeże Bałtyku
Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą edycję studiów podyplomowych Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu. Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli rad uczelni trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Uczelnie Fahrenheita.

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie i pogłębienie wiedzy, kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu oraz adaptacji obszarów zurbanizowanych, wiejskich i ich społeczności do zmian klimatu. To studia o unikalnej formule, która wynika z ich interdyscyplinarnego charakteru, partnerstwa trzech uczelni oraz skoncentrowania na praktycznych rozwiązaniach.

Tagi

Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.

mężczyzna pracujący na tablecie z filiżanką kawy
Subskrybuj