Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ankieta THE nt. badań interdyscyplinarnych

Ankieta Interdisciplinary Science Ranking prowadzona przez THE oraz Schmidt Science Fellows
Times Higher Education (THE), organizator międzynarodowych rankingów szkół wyższych zaprasza pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do wypełnienia ankiety na temat badań interdyscyplinarnych.

Uczestnicy badania są pytani o własne badania, wsparcie naszej Uczelni dla badań interdyscyplinarnych oraz o wyrażenie opinii nt. najlepszych instytucji zajmujących się tego typu badaniami.

Jak zapewnia THE, wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Zachęcamy wszystkich pracowników aktywnych naukowo do udziału w ankiecie i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Wystawa obrazów z mikroskopu elektronowego oraz rzeźby nim inspirowanej

Zaproszenie na wernisaż
W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się  wystawa prac, które jak mówią twórcy, są ubocznym efektem dwuletniej pracy naukowej. Odwiedzający będą mogli obejrzeć 40 dzieł wybranych z blisko 30 tys. obrazów stworzonych mikroskopem elektronowym. Prace te wykonane są wiązką elektronów. Dzięki takiej technologii jesteśmy w stanie obserwować zupełnie inny i tajemniczy świat, rządzący się swoimi prawami i wyjęty spod praw natury na co dzień doświadczanych przez ludzi.

Obrazy powstały w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej, natomiast w ramach współpracy międzyuczelnianej, artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wykonali szereg dzieł wchodzących w dziedziny rzeźby i VJ-art oraz VR. Prace są bezpośrednio inspirowane obrazami z mikroskopu elektronowego, przez co tworzą z nimi swoiste środowisko i nawiązują otwarty dialog - świata naszego ze światem wyrwanym z mikrometrycznej skali.

Tagi

Nowi profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Za nami uroczyste promocje akademickie

Senat PG
W środę 28 lutego w Auli PG odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji promocji akademickich. Podczas wydarzenia rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde przyjął w poczet profesorów Politechniki Gdańskiej naukowców i naukowczynie uczelni, a także uroczyście wręczył promocje na stopnie doktora habilitowanego i doktora oraz nagrody „Dyplom Roku”.

Uroczystość odbyła się w Auli PG. Udział w niej wzięli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z kolegium rektorskim, przedstawiciele Senatu PG, władz wydziałów, samorządu studentów, a także zaproszeni goście. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Promocje akademickie otrzymało łącznie ponad 100 osób, które swój tytuł lub stopień uzyskały w 2023 roku.

Nowe Horyzonty Wiedzy: Zasoby Taylor&Francis

Zapraszamy na nasze webinarium, które pozwoli Ci zgłębić bogactwo zasobów dostępnych w Taylor&Francis. Podczas tego spotkania omówimy różnorodność tematyczną oraz szeroki zakres dziedzin, które obejmują wspomniane zbiory. Dowiesz się, jakie nowe horyzonty wiedzy otwierają się dzięki zasobom Taylor&Francis, jak efektywnie korzystać z oferowanych platform oraz poznasz dostępne opcje otwartego dostępu (Open Access).

mężczyzna pracujący na tablecie z filiżanką kawy

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Wniosek

Przegląd przydatnych funkcji platformy EBSCOhost

Platforma EBSCOhost to nie tylko miejsce, gdzie badacze mogą odkrywać literaturę naukową, ale również pracować z pełnym tekstem oraz bibliografią. Podczas tej praktycznej sesji dokonamy przeglądu funkcji tj. zapisywanie artykułów w indywidualnym folderze i dzielenie się wynikami poszukiwać z innymi, wykorzystanie historii wyszukiwań, zapisywanie danych do managerów bibliografii w tym Zotero czy Mendeley, zapisywanie artykułów do konta Google Drive.

Drugie szkolenie z cyklu "Napisz pracę licencjacką i magisterską z EBSCO!"

uśmiechnięta kobieta siedząca i pracująca przy laptopie

Jak szukać recenzowanych naukowo materiałów w bazach EBSCO? Warsztat tworzenia strategii wyszukiwawczych

Szkolenie dedykowane wszystkim użytkownikom, którzy chcieli poznać tajniki tworzenia strategii wyszukiwawczych. Przyjrzymy się jak korzystać z operatów Boolean, jak odpowiednio tworzyć zaawansowaną strategię wyszukiwawczą, jak dostosować tryby wyszukiwania, jak korzystać z tezaurusów, jak stosować znaki specjalne oraz kody pól dla bardziej precyzyjnego wyszukiwania.

Pierwsze szkolenie z cyklu "Napisz pracę licencjacką i magisterską z EBSCO!"

uśmiechnięta kobieta siedząca i pracująca przy laptopie

Poznaj bazy EBSCO dostępne w ramach licencji krajowej dla wszystkich uczelni w Polsce

Podczas sesji dokonamy przeglądu baz EBSCO dostępnych w ramach tzw. licencji krajowej, z których mogą korzystać wszystkie uczelnie i instytucje badawcze w Polsce. Studenci i pracownicy uczelni mają dostęp do EBSCO Open Dissertations™ - międzynarodowej bazy prac dyplomowych i dysertacji oraz 16 obszernych naukowych baz danych refundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

uśmiechnięta kobieta siedząca i pracująca przy laptopie

Niestandardowe materiały w zasobach EBSCO

Weź udział w szkoleniu i poznaj niestandardowe materiały w zasobach EBSCO, tj. raporty, obrazy, nagrania wideo, informacje o firmach. Podczas tej micro sesji szkoleniowej pokażemy jak szukać i korzystać z tych materiałów dostępnych na platformie EBSCOhost. Powiemy również o różnicy między wyszukiwanie e-książek w całości oraz zaindeksowanych rozdziałów książek.

Rejestracja

uśmiechnięta kobieta siedząca i pracująca przy laptopie
Subskrybuj