Politechnika Wielu Pokoleń | Politechnika Gdańska

Treść strony

Politechnika Wielu Pokoleń
Politechnika Wielu Pokoleń

Uniwersytet dla uczestników w każdym wieku

Politechnika Wielu Pokoleń to pierwszy na Pomorzu uniwersytet kształcący dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów jednocześnie. Zapraszamy na bezpłatne, praktyczne zajęcia edukacyjne.

Warsztaty i wykłady z przedmiotów ścisłych, nauk społeczno-ekonomicznych, nowych technologii, ekologii czy języków obcych, a także zajęcia sportowe i terenowe, to dobry pomysł na efektywne wykorzystanie czasu po godzinach. 

Tym, co wyróżnia PWP są zajęcia wielopokoleniowe dedykowane rodzicom z dziećmi i dziadkom z wnukami. Z oferty zajęć skorzystają również grupy szkolne oraz osoby z niepełnosprawnościami.   

Logo Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz flaga Unii Europejskiej

Politechnika Gdańska wraz z Gminą Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym realizuje projekt Politechnika Wielu Pokoleń dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest nabycie i podniesienie przez niestandardowe grupy odbiorców tj. dzieci, młodzież szkolną, dorosłych oraz seniorów kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych, kognitywnych, technicznych i zawodowych.

Program kształcenia skierowany jest do osób we wszystkich grupach wiekowych obejmujący różnego rodzaju zajęcia związane z naukami ścisłymi i techniką: matematyką, fizyką, chemią, elektrotechniką, okrętownictwem, programowaniem oraz z naukami społeczno-ekonomicznymi.

W ofercie edukacyjnej położono nacisk na zajęcia praktyczne: warsztatowe, laboratoryjne, mocno angażujące uczestników, podczas których będą musieli coś stworzyć, przeprowadzić doświadczenie, rozwiązać problem w grupie.

Wartość projektu: 2 308 635, 53 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  1 945 718,02 PLN

Partnerzy projektu:

Logotyp Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego oraz logotyp Hevelianum