Politechnika Wielu Pokoleń umocowana jest w Centrum HR, jednostce organizacyjnej Politechniki Gdańskiej.

Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny sprawuje Dyrektor Centrum HR, któremu wsparciem służy rada programowa powołana zarządzeniem rektora Politechniki Gdańskiej.

Misją Politechniki Wielu Pokoleń jest nauka przez zabawę, popularyzacja nauki oraz rozwijanie pasji poznawczych uczestników zajęć.

Oferta edukacyjna uniwersytetu wielopokoleniowego została przygotowana przez nauczycieli akademickich ze wszystkich wydziałów i oraz centrów edukacyjnych Politechniki Gdańskiej.