O nas | Politechnika Gdańska

Treść strony

O nas

Politechnika Wielu Pokoleń umocowana jest w Biurze Politechniki Otwartej, jednostce organizacyjnej Politechniki Gdańskiej realizującej trzecią misję uczelni.

Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny sprawuje Kierownik Biura Politechniki Otwartej, któremu wsparciem służy rada programowa powołana zarządzeniem rektora Politechniki Gdańskiej.

Misją Politechniki Wielu Pokoleń jest nauka przez zabawę, popularyzacja nauki oraz rozwijanie pasji poznawczych uczestników zajęć.

Oferta edukacyjna uniwersytetu wielopokoleniowego została przygotowana przez nauczycieli akademickich ze wszystkich wydziałów i oraz centrów edukacyjnych Politechniki Gdańskiej oraz przy współpracy z Gminą Miasta Gdańsk- Hevelianum i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.