Politechnika Wielu Pokoleń jest połączeniem 3 różnych typów uniwersytetów: uniwersytetu dziecięcego (dla dzieci, młodzieży szkolnej), uniwersytetu dla dorosłych (tzw. uniwersytet drugiego wieku) oraz uniwersytetu dla seniorów (tzw. uniwersytet trzeciego wieku).

Zajęcia realizowane w ramach Politechniki Wielu Pokoleń to zajęcia dla osób pragnących rozwijać pasje poznawcze, a wystawiane przez nas zaświadczenia i dyplomy mają wartość symboliczną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Dzieci i młodzież

Dorośli

Seniorzy

Rodziny

Szkoły

Zajęcia specjalne