Język i kultura Chin | Politechnika Gdańska

Treść strony

Język i kultura Chin

zdjęcie do przedmiotu Język i kultura Chin

Zajęcia w formie lekcji języka obcego na poziomie podstawowym z elementami warsztatów międzykulturowych. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi elementami języka chińskiego. Poznają zasady poprawnej wymowy, proste struktury umożliwiające zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Dla kogo: młodzież w wieku 15-17 lat

Forma zajęć: zajęcia on-line

Efekty kształcenia: udział w zajęciach umożliwi nabycie podstawowych kompetencji językowych z zakresu języka chińskiego oraz poznanie elementów kultury Chin.

Liczba godzin przedmiotu: 30 godzin lekcyjnych

Liczebność grupy: maksymalnie 10 osób

Jednostka realizująca: Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

Osoby prowadzące: Klaudyna Bielińska

Miejsce zajęć: zajęcia on-line odbywają się na Platformie eNauczanie (osoby zapisane otrzymują dostęp do platformy).