Absolwent na wydziale, działalność koła stowarzyszenia oraz informacje.

Zjazd absolwentów? Powołanie koła absolwentów na wydziale? Konferencja, a może spotkanie biznesowe? 

Wszystkie inicjatywy należy skonsultować z wydziałowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. Absolwentów lub osoby wyznaczonej do kontaktu z Absolwentami. Zestawienie prezentujemy poniżej:

  • Wydział Architektury: Pani dr inż. arch. Małgorzata Rogińska Niesłuchowska, link
  • Wydział Chemiczny: Pani dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, Prodziekan ds. organizacji studiów, link.
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Pani Magdalena Szymanowska - Poniatowska, Sekcja kancelaryjna, link.
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: p. Jolanta Czapiewska, Biuro Wydziału, link.
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: dr inż. Magdalena Lemańska, link.
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Magdalena Wrocławska, Biuro Współpracy międzynarodowej i promocji, link.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa: dr hab. inż. Mariusz Deja, Prodziekan ds. współpracy, link.
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii: Mateusz Dobrzyński, Dział Promocji, link.  

A dzięki poniższym odnośnikom każdy może sprawdzić, jakie wydarzenia są obecnie organizowane dla absolwentów na poszczególnych wydziałach.