Program Startup School One | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program Startup School One

Cel Programu Startup School One


Celem programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”, jest zapewnienie zespołom uczestników profesjonalnego wsparcia przy walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych przez nie pomysłów biznesowych, w perspektywie tworzenia innowacyjnych spółek startup.

Do kogo skierowany jest program Startup School One?


Adresatami programu są studenci, doktoranci i pracownicy oraz absolwenci Politechniki Gdańskiej. Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursach mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy pozostałych Uczelni Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.

Zakres wsparcia


W ramach programu beneficjenci uzyskają następujące usługi:

  • 60-godzinny kurs pre-inkubacyjny, w formie zajęć warsztatowo-wykładowych,
  • wsparcie doświadczonych ekspertów oraz mentorów biznesowych,
  • konsultacje technologiczne z pracownikami PG,
  • dostęp do przestrzeni coworkingowej oraz prototypowni.
Dowiedz się więcej o otwartym naborze

Informacje formalne nt. trzeciego naboru