Program Startup School One | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program Startup School One

Nabór do 6. edycji programu Startup School One odbędzie się w październiku 2024 r.

 
Cel programu Startup School One


Celem programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”, jest zapewnienie zespołom uczestników profesjonalnego wsparcia przy walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych przez nie pomysłów biznesowych, w perspektywie tworzenia innowacyjnych spółek startup.

Do kogo skierowany jest program Startup School One?


Adresatami programu są studenci, doktoranci i pracownicy oraz absolwenci Politechniki Gdańskiej. Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursach mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy pozostałych Uczelni Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.

Zakres wsparcia


W ramach programu beneficjenci zyskują:

  • udział w profesjonalnym programie zajęć opartych na najlepszych światowych praktykach,
  • prowadzanie zajęć przez doświadczonych trenerów startupowych,
  • opiekę indywidualnego opiekuna biznesowego,
  • dostęp do bazy mentorów,
  • przestrzeń do prototypowania i pracy.