Samorząd jest jedynym ustawowym przedstawicielem studentów uczelni.

Działa zawsze na rzecz społeczności studenckiej, a zakres tych działań można podzielić na cztery zasadnicze obszary:

  • ochrona praw, godności i interesów studentów;
  • inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego;
  • inicjowanie akcji charytatywnych i realizacja ogólnouczelnianych projektów;
  • sprawy socjalno-bytowe.
    Zarząd SSPG 2024

    Dowiedz się więcej