Samorząd Studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Studentów

Zdjęcie przedstawia logo Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd jest jedynym ustawowym przedstawicielem studentów uczelni.

Działa zawsze na rzecz społeczności studenckiej, a zakres tych działań można podzielić na cztery zasadnicze obszary:

 • ochrona praw, godności i interesów studentów;
 • inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego;
 • inicjowanie akcji charytatywnych i realizacja ogólnouczelnianych projektów;
 • sprawy socjalno-bytowe.
  Na zdjęciu od lewej: Od lewej: Michał Żmudowski, Iga Adamek, Agnieszka Skotnicka, Natalia Dynderz, Jakub Persjanow, Karolina Matuszewska, Krystian Bojeczko, Szymon Krawczuk, Justyna Jodłowska, Kacper Szumiński, Roksana Gostomska

  Zarząd 2021

  Dowiedz się więcej