Na Politechnice Gdańskiej istnieje wiele organizacji studenckich – to miejsca, gdzie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Wykaz organizacji studenckich

Dokumenty

FOKA - Forum Organizacji i Kół Akademickich