Przejdź do treści

Kredyty i pożyczki studenckie

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. 2017 poz. 1905).

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2018 z 23 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej.