Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. (pdf, 118.44kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2018 z 23 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej. (pdf, 624.26kB)


Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.


Kredyt studencki – ile i dla kogo? 

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.
Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Gdzie złożyć wniosek?


Aktualnie wniosek można składać w następujących instytucjach:
•    PKO Bank Polski S.A.,
•    Bank PEKAO S.A.,
•    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Więcej informacji: Kredyty studenckie