Pomoc Psychologiczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pomoc Psychologiczna

Przerastają cię codzienne sprawy, a problemy nabierają nieproporcjonalnych rozmiarów, odczuwasz stres lub przedłużające się stany smutku, dręczy cię poczucie pustki, zdarzają ci się napady agresji, myśli samobójcze?

Jeśli choć raz odpowiedziałeś TAK warto skorzystać z darmowego wsparcia organizowanego przez Politechnikę Gdańską:

Centrum Pomocy Psychologicznej

Z pomocy psychologa i psychoterapeuty w ramach usług Centrum Pomocy Psychologicznej może skorzystać bezpłatnie każdy student i doktorant Politechniki Gdańskiej.

Aktualnie ze względu na sytuację epidemiczną większość wizyt/konsultacji w Centrum Pomocy Psychologicznej odbywa się poprzez skype.

Aby umówić się na konsultację należy wysłać maila  z poczty studenckiej Politechniki Gdańskiej na adres: a.burkiewicz@gumed.edu.pl, Na maila odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 17.00. W ramach konsultacji nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, udzielane jest wsparcie krótkoterminowe, a w razie potrzeby studenci kierowani są do placówek specjalistycznych, w tym na psychoterapię do ośrodków współpracujących. Ilość spotkań uzależniona jest od zgłaszanego problemu.

Centrum Pomocy Psychologicznej  nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej. Aby uzyskać pilną pomoc w sytuacjach nagłych, należy zgłosić się do:

Ośrodka interwencji kryzysowej, gdzie pomoc udzielana jest całodobowo 

Izby przyjęć, gdzie, w trybie dyżurowym niezwłocznie i całodobowo, można odbyć konsultację psychiatryczną, a w razie wskazań również psychologiczną  - Kliniczny Oddział Ratunkowy, UCK, Gdańsk, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, Centrum Medycyny Inwazyjnej, parter. 

Całodobowa pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Klinika Psychiatrii Dorosłych UCK oraz Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK (Dzięki uprzejmości GUMed)

Konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne są dostępne całodobowo i bezzwłocznie w ramach dyżuru Kliniki Psychiatrii Dorosłych UCK. W przypadku potrzeby konsultacji, student może zgłosić się do Klinicznego Oddziału Ratunkowego UCK, w którym jest dostępna konsultacja psychiatryczna, a w dalszej kolejności wsparcie psychologiczne.

Klinika Psychiatrii Dorosłych UCK
ul. Dębinki 7 w Gdańsku (Budynek nr 25)

Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK
ul. Mariana Smoluchowskiego 17 (Centrum Medycyny Inwazyjnej, parter)