Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM

Proponowany program studiów jest skierowany przede wszystkim do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, zaangażowanej w implementację i rozwój infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach sektora maszynowego i morskiego. Zakres prezentowanej wiedzy będzie również bardzo użyteczny dla inżynierów dążących do podniesienia swojej indywidualnej efektywności oraz freelancerów łączących zadania inżynierskie i menadżerskie.

Absolwenci są przygotowani do efektywnej pracy inżynierskiej na poziomie członka i kierownika zespołu, realizowanej w oparciu o cyfrowy model produktu („Digital Twin”), rozproszone zespoły ludzkie (praca zdalna w oparciu o wspólne zasoby dostępne przez Internet) i automatyzację powtarzalnych zadań oraz do efektywnego wdrażania nowoczesnych narzędzi CAD/CAM/CAE/PLM w oparciu o świadomie wybrane funkcjonalności, niezbędne do realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Współcześnie jedną z największych barier rozwoju przedsiębiorstwa i produktu jest zjawisko silosowania wiedzy (izolacji wiedzy na temat poszczególnych części produktu i procesu w różnych częściach zespołu). Podstawowym celem studiów jest niwelowanie tego zjawiska. Możemy tego dokonać w oparciu o 3 czynniki:

1. Narzędzia (efektywność, stroma krzywa uczenia, wymienialność danych, automatyzacja powtarzalnych czynności, wykorzystanie nowych technologii)
2. Procedury (metody, podejście holistyczne do produktu i procesu)
3. Ludzie (kreatywność, ciekawość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, efektywna praca zapewniająca margines czasu na odkrywanie nowych sposobów pracy).

W ramach studiów poruszamy wszystkie 3 aspekty, koncentrując się jednak na pierwszym z nich. Oprogramowanie wspomagające inżynierskie w zakresie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), symulacji (CAE) i zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management) jest integralnym składnikiem infrastruktury informatycznej współczesnego przedsiębiorstwa. Jego implementacja na odpowiednim poziomie stanowi warunek konieczny innowacyjności i konkurencyjności na współczesnym rynku.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:luty 2023

Koszt:6600 zł

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Janusz Kozak

Koordynator studiów podyplomowych/kontakt

dr inż. Cezary Żrodowski – opiekun i koordynator studiów
budynek nr 30 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, p.217

Nr tel.: 58 347 1978, nr kom.: +48 604 217 733, fax. 58 348 26 99