Krok 1 z 7. Przed rejestracją - wybór potencjalnego promotora. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krok 1 z 7. Przed rejestracją - wybór potencjalnego promotora.

Kandydat przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym (eRekrutacja) odpowiada za znalezienie promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie deklaracji promotora na podjęcie się opieki naukowej nad przyszłym doktorantem.

UWAGA: Zainicjowanie kontaktu z pracownikiem PG/instytutu, którego nazwisko znajduje się na opublikowanej liście promotorów w celu uzyskania od niego zgody na sprawowanie nad nim opieki promotorskiej, powinno się odbyć ze stosownym wyprzedzeniem.

Szkoła Doktorska nie pośredniczy w nawiązaniu tego kontaktu.

Kandydat zobowiązany jest:

  1. dokonać wyboru potencjalnego promotora z listy promotorów dla danej dyscypliny i jednostki, ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
  2. odbyć z potencjalnym promotorem wstępną rozmowę dotyczącą tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej,
  3. uzyskać zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem w danej dyscyplinie,
  4. uzyskać potwierdzenie od potencjalnego promotora o możliwości zapewnienia miejsca do prowadzenia pracy naukowej, środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych dostępu do niezbędnej aparatury badawczej.

UWAGA: Wzór oświadczenia ze zgodą potencjalnego promotora różni się dla rekrutacji specjalnej i został zamieszczony w pkt. II.5 tej zakładki.

Pobierz wzór oświadczenia ze zgodą potencjalnego promotora
(wola sprawowania funkcji promotora dla nowo rekrutowanego kandydata)


Jeden nauczyciel akademicki może podpisać łącznie do 3 oświadczeń, w tym do 2 oświadczeń dla cudzoziemców - w ramach naboru na rok akademicki 2024/2025. Maksymalna liczba kandydatów, którzy mogą być przyjęci pod opiekę przyszłego promotora, jest wskazana w tabeli z listą nauczycieli akademickich uprawnionych do pełnienia tej funkcji.

Zobacz listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych dziedzin